Ernst Jurjen Terpstra,Lemmer

10/04/1999 18/04/1999