Rolf Slikker,Den Helder

01/06/1980 04/09/1980 21/06/1981