Gjalt de Jong,Drachtstercompagnie

21/05/1956 14/06/1956