Piet van Dijk,Beetsterzwaag

21/05/1983 21/05/1983