D. van der Berg,Parrega

31/08/1874 22/10/1875 28/08/1876