Jan Douwe Annema,Hoornsterzwaag

05/05/1970 20/05/1970 13/06/1970 11/07/1970