REIN EN WOLTER ZWART

Rein Zwart (geboren op 20 juli 1936 te Heerenveen) kwam in het begin van de jaren zestig in de wielersport terecht. In 1964 werd hij voorzitter van WV Olympia en bleef dat tot 1984, waarna hij de 25 jaar als gewoon bestuurslid vol maakte. Jarenlang verzorgde de voormalige broodbakker de inschrijvingen voor de diverse wedstrijden welke Olympia organiseerde. Hij debuteerde in het Friese jurycorps op 16 juni 1962 tijdens de Ronde van Wolvega, maar in 1966 werd Zwart officieel KNWU-jurylid en vervulde alle functies binnen die discipline. Ook in nationale wedstrijden manifesteerde de man uit Wolvega, die later naar Heerenveen verhuisde, zich. Zo jureerde hij in de Profronde van Nederland en diverse Nederlandse kampioenschappen. In het voorjaar van 1990, na afloop van 'zijn' Ronde van Zuid-Friesland kreeg Rein Zwart de KNWU-onderscheiding het Zilveren Wiel uitgereikt. In november 1992 kreeg hij van Sinterklaas een andere onderscheiding: de Zilveren Pepernoot. Deze prijs wordt jaarlijks door de Heerenveense Ondernemers Vereniging toegekend aan iemand die zich binnen de Heerenveense gemeenschap verdienstelijk heeft gemaakt. Zwart kreeg de onder- scheiding mede voor zijn vele vrijwilligerswerk binnen het wielrennen, skeeleren en schaatsen.

Wolter Zwart werd geboren op 17 november 1947 te Terband en kwam al op jonge leeftijd met de wielersport in aanraking. In 1962 bediende hij tijdens de Ronde van Ter Idzard het rondenbord. Met speciale toestemming van de KNWU (hij was nog geen 18!) kwam Zwart in 1964 in het bestuur (penningmeester tot 1984, daarna tot 1994 voorzitter) van WV Olympia te Heerenveen. Daarna werd hij penningmeester, en enige tijd later voorzitter, van de organisatie- poot van Olympia, de Stichting Wielerpromotie Olympia. Niet alleen is Zwart jarenlang jurylid geweest (van 1964 tot 1979 en van 1993 tot heden), ook was hij gedurende vier jaar (van 1978 tot 1982) districtbestuurder van de KNWU in Friesland. Bij het Batavusteam was hij naast ploegleider Piet Hoekstra geruime tijd (van 1979 tot 1988) diens assistent, daarna begeleidde hij het team van WV Olympia en bij de amateurdistrictselectie van Friesland was hij drie jaar ploegleider. Ook heeft Wolter Zwart vele wedstrijden (mede)georganiseerd: aankom- sten van de Profronde van Nederland en Olympia's Tour door Nederland, de Nederlandse kampioenschappen te Warns en Jubbega, de AMEV-tijdritten te Kollum en Leek, vele districtkampioenschappen en zo'n slordige 150 criteriums. Met zijn broer Rein en Pieter de Hoog zette hij in 1975 de klassieker Ronde van Zuid-Friesland op poten. Niemand keek vreemd op toen hem tijdens de najaarsvergadering van Olympia in 1989 de erespeld van ver- dienste werd opgespeld. Tijdens de jubileumreceptie van Olympia in 1994 ontving Wolter Zwart, inmiddels woonachtig in Nieuwebrug, uit handen van bondsvoorzitter Joop Atsma de KNWU-onderscheiding het Zilveren Wiel.