FRANS SEERDEN

Franciscus Ludwig Seerden werd geboren in het Duitse Viersen op 10 november 1908. Op vierjarige leeftijd verhuisde hij naar Franeker en in 1964 vertrok hij naar Amsterdam (Sloten). Seerden was een plezierfietser pur sang. Zo nam hij in 1935 deel aan een 12-uurs fietstocht georganiseerd door ASC Olympia te Amsterdam. Vroeg in de morgen vertrok de man uit Franeker naar Lemmer om vervolgens met de Lemsterboot via het IJsselmeer in Amsterdam aan te komen. Na de tocht te hebben gereden vertrok hij weer met de nachtboot naar Lemmer en keerde op de fiets terug in Franeker. In 1935 en 1937, inmiddels lid van de Ren- en Toeristenvereeniging Leeuwarden, werd de Friesche Elfstedentocht, een vaardigheidswedstrijd op de fiets, uitgereden. Zijn eerste overwinning werd behaald op 3 augustus 1935 op het sportterrein te Franeker, toen hij, samen met de Harlinger E. van der Veen, een ploegachter- volging won. In die tijd reed Frans Seerden op een De Mol racefiets, die (op afbetaling) bij Bep Andriessen in Leeuwarden was gekocht voor veertig gulden. Na de oorlog nam hij als lid van De Friesche Leeuw drie maal deel aan de Acht van Bolsward: 1947, 1948 (7e plaats) en 1949. In 1955 hield Frans Seerden het wedstrijdfietsen voor gezien. De toer-Elfstedentocht reed hij meer dan veertig (!) maal. Ook was Seerden een uitstekend schaatsenrijder. Drie maal reed hij de Elfstedentocht uit, in 1940, 1954 en 1956, en éénmaal werd hij van het ijs gehaald. Dat was tijdens de beruchte wedstrijd van 1963, toen hij in Harlingen het verbod kreeg om verder te rijden. In Amsterdam ontpopte Seerden zich als een uitmuntend toerfietser.