REIN OPPEWAL

Rein Oppewal werd geboren op 22 december 1945 te Sneek en begon pas op 30-jarige leeftijd met wielrennen. Hij fietste een tijdje als amateur bij WV Olympia uit Heerenveen, maar gaf later toch de voorkeur aan het 'wild' fietsen bij de WV Snits. Samen met anderen richtte hij in 1979 deze niet bij de KNWU aangesloten vereniging op. "Bij de WV Snits is het allemaal wat minder serieus" stelt Oppewal. "Niet dat we er met de pet naar gooien, maar beschouw ons maar als de echte amateurs. Bij ons fietsen meestal jongens met een baan en daarnaast doen ze het wielrennen als hobby. Bij de KNWU zijn vele amateurs eigenlijk semi-profs omdat ze niets anders doen dan wielrennen". Rein Oppewal, docent natuur-, schei- en wiskunde alsmede mechanica en informatica aan een technische school, was jarenlang secretaris van WV Snits, daarna enkele jaren voorzitter en nog later werd hij PR-functionaris en wedstrijdcoördi- nator. Per 1 oktober 1992 werd hij wegens zijn grote verdiensten voor de club benoemd tot erelid. In zijn amateurtijd kon Rein Oppewal geen potten breken maar in de andere wedstrijden boekte hij veel succes, vooral in de tijdritten. Zo won hij de zilveren medaille bij de Friese kampioenschappen voor veteranen in 1981 en legde vier jaar later, met Feike Duin, Johnny Bakker en Albrecht van den Akker beslag op de eerste plaats in de ploegentijdrit te Harlingen. Daarna was hij nog primus in Sneek (2x), Sint Nicolaasga, Oudega (GS), Warns (2x), Luinje- berd (2x), Nijland (2x) en Joure. In 1991 won Oppewal, met Albrecht van den Akker, de KNWU-koppeltijdrit te Menaldum, vóór het koppel Jan de Boer/Durk Steensma en op 51- jarige leeftijd (in 1997) behaalde Rein Oppewal een zilveren medaille bij de noordelijke kampi- oenschappen tijdrijden voor veteranen te Kornhorn, achter Harm Wind.