MELLE MELLEMA

Melle Egbert Mellema (geboren in 1892) was jarenlang bestuurslid van de Ren- en Toeristen- vereeniging "Leeuwarden" (secretaris-penningmeester) en de Leeuwarder Wieler Vereniging De Friesche Leeuw. Mede op zijn aandrang werd in de dertiger jaren de Friesche Rijwiel Elfstedentocht opnieuw georganiseerd. Kort na de oprichting van de Nederlandsche Wielren Unie werd Mellema, per 4 maart 1928, de eerste consul in de provincie Friesland. Ruim zes en twintig jaar later, per 1 augustus 1954, stopte hij als consul en droeg zijn taken over aan Otto Ebbens. Als winkelier aan de Voorstreek 98, waar hij jarenlang een schoenenzaak dreef, maakte hij zich ook zeer verdienstelijk voor het Leeuwarder zakenleven. Mellema werd ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum in de wielersport benoemd tot ere-lid van De Friesche Leeuw, de eerste maal in de geschiedenis van de club. De zachtmoedige en sympathieke Mellema overleed op vijfenzestigjarige leeftijd op 27 april 1957.