ELIE DE LANGE

Elie de Lange, geboren op 27 maart 1938 en getogen te Leeuwarden, werd in 1955 lid van LWV De Friesche Leeuw. Al snel nam hij een clublicentie en reed in de vele clubwedstrijden om officiële prijzen. Elie: "Je kwam soms thuis met drie paar sokken maat 45 of brandweer- bretels. Mijn broer Wiebe won eens een fles haarwater, maar na gebruik leidde dat tot haaruit- val!" Na zijn rennerscarrière werd De Lange in 1972 bestuurslid van de Leeuwarder club. Zo'n negen jaar lang was hij secretaris. Ook zijn vrouw kwam, in 1977, in het bestuur en zij is jarenlang penningmeester geweest. Het echtpaar De Lange verzorgde geruime tijd de oudpa- pieractie "OPA" voor de club. In 1977 werd Elie ook nog jurylid en vervulde daarbij vele functies, totdat hij twintig jaar later stopte. Zowel Elie de Lange als zijn vrouw, Gerda de Lange-Van der Veen, zijn (sinds 1990) erelid van De Friesche Leeuw. Op 5 maart 1992 werd, samen met Harmen van der Meer, de Stichting Wielrensport Friesland opgericht. Deze stich- ting organiseerde o.m. de bekende koppeltijdritten te Menaldum (later Franeker), die aanvankelijk onder auspiciën van De Friesche Leeuw werden georganiseerd. Voor de vele verdiensten voor de wielersport kreeg Elie de Lange in 1994 de onderscheiding van het district Friesland van de KNWU het Sulveren Pompeblêd opgespeld door voorzitter Gauke Nijholt.