EGBERT LA GRO

Egbert La Gro werd op 28 april 1941 te Leeuwarden geboren. Begin jaren zestig kwam hij, via ijsfabrikant Heerco Halbesma, die voorzitter van LWV De Friesche Leeuw was, in de wielrennerij terecht. Aanvankelijk samen met De Wit, later met Piet Visser en Theo Gerritsen, runde hij de jeugdcommissie van De Friesche Leeuw. In 1976 werd de Leeuwarder magazijn- meester van de Leeuwarder Vliegbasis officieël jurylid. In het begin vervulde hij meestal de functie van commissaris, maar later fungeerde hij vooral als microfonist. Bij nagenoeg elke jeugdwedstrijd was Egbert La Gro van de partij. "Ik ben graag voor een ander bezig en wil de jeugd graag iets leren. Laat ze maar fietsen, ander stappen ze op de brommer en beginnen te zuipen", aldus een idealistische La Gro. Na een kleine paleisrevolutie bij De Friesche Leeuw werd La Gro in 1980 lid van Olympia en vervulde daar diverse bestuursfuncties. In 1990 kreeg hij, als eerste, van districtsvoorzitter Peter Nieuwenhuis de zilveren waarderingsspeld het Sulveren Pompeblêd opgespeld voor zijn vele verdiensten, gedurende bijna dertig jaar, voor de wielersport.