MARTEN KINGMA

Marten Kingma werd op 31 maart 1871 op de boerderij van zijn ouders te Grouw geboren. 's Zomers was er thuis op de boerderij gelegenheid te over voor conditietraining. Hardlopen was een onderdeel van die training en dat werd toen sterk gepropageerd door o.a. Pim Mulier. Hij was een telg uit een roemrijk hardrijdersgeslacht. Marten Kingma ("De Stoere") genoot nog grotere faam dan zijn broers Benedictus en Merk. Op de Thialf-ijsbaan te Heerenveen won hij eens een schaatswedstrijd voor jongens. Er waren 157 deelnemers, maar de prijs, een gouden horloge, was voor Kingma. Op achttienjarige leeftijd won hij in drie dagen 100 gouden tientjes met schaatsenrijden op wedstrijden te Amsterdam, Groningen en Heerenveen. In tegenstelling tot het schaatsen, waarin de langere afstanden hem het best lagen, was Kingma als wielrenner een man van de korte afstand. Hij had een Burgers-racefiets (waarvan zijn beeltenis werd gebruikt als fabriekslogo) van 28 kilo aangeschaft en als wielrenner debuteerde hij in 1894 te Wolvega. In 1895 klopte hij op de Utrechtse baan de latere wereldkampioen Willy Arend. In 1896 werd hij de eerste winnaar van de Brassardwedstrijd door in de finale de Engelsman Jenkins, die eerder Jaap Eden had uitgeschakeld, te verslaan. In 1896 was Kingma derde bij het kampioenschap van Nederland sprint op de baan voor amateurs en in 1897 veroverde hij op dat onderdeel zilver. Altijd fair rijdend, nimmer protesterend, al was daar soms wel aanleiding voor, heeft hij in de loop der jaren een puike naam als sportman veroverd. In 1898 stopte hij en was daarna vele jaren werkzaam in Amsterdam als filiaalhouder van Bur- gers' Eerste Nederlandse Rijwielfabriek. Ook fungeerde hij nog jarenlang als jurylid op de Amsterdamse wielerbaan.

Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag schreef A. Visser het volgende gedicht in Sport-Echo: MARTEN KINGMA 70 JAAR. Van harte gefeliciteerd Marten Kingma Gij nestor der schaatsen en wielrijderssport. Wat komen wij menschen van Uw fair karakter Nog heden ten dage ontzettend te kort. Gij bleef amateur van het zuiverste water En door tegenstanders steeds zeer gewaardeerd. Door U werd van alle sportieve methoden De allersportiefste nog geprefereerd. Op "Burgers" vierde U alle triomfen En bleef tot op heden de "Burgers" steeds trouw. 't Zou, dunkt mij, wel juist zijn als "Burgers" zoo'n burger Haar eere-Burgerschap verleenen zou! Nog héél vele jaren in goede gezondheid, Gij oude, maar altijd nog blinkende ster. Uw jeugdige geest dient met veel enthousiasme Nog steeds de belangen van de E.N.R. Marten Kingma is op 91-jarige leeftijd overleden.