OTTO EBBENS

De Leeuwarder Otto Ebbens, geboren in 1903, was in zijn jonge jaren een verwoed voetballer. Reeds op zestienjarige leeftijd speelde hij in het eerste elftal van de Leeuwarder voetbalver- eniging "Friesland". Later werd hij secretaris van "Friesland" en verder voorzitter van "Jong Friesland". In 1929 werd Ebbens lid van Ren- en Toeristenvereeniging Leeuwarden en werd tijdopnemer. Een jaar later was hij bestuurslid, daarna secretaris en weldra voorzitter. Voor de Leeuwarder sigarenfabrikant betekende wielrennen niet alleen maar hard fietsen. Hij maakte een gedegen studie van het cyclisme, legde het accent op de begeleiding en werd trai- ner/baanchef van de club. Zodoende trok hij ook wel met renners naar de baan in Antwerpen. In het winterseizoen 1935/36 verbleef hij maar liefst zeven weken bij onze zuiderburen met Bep Andriessen junior, Jan Leijenaar, Klaas de Vries, Jentje Kamminga, Jaap Hiemstra ("Lange Jaap") en Frans Meulenkamp. Er werd opgetrokken met de beroemde renners Jan Pijnenburg, "Poeske" Scherens en Gérardin. In 1938 legde Otto Ebbens zijn trainersfunctie bij de club neer en werd opgevolgd door de Duitser Jean Schorn uit Keulen ("Der Klotz"), die baantrainer werd. Begin 1939 stopte Ebbens als secretaris/penningmeester van de RTVL, waarna Piet Zwerver secretaris werd. Bijna tien jaar later pakte hij de bestuurlijke draad weer op en werd in 1947 voorzitter van de in 1940 opgerichtte LWV De Friesche Leeuw. Hij was echter niet lang president, want wegens studieredenen (op 45-jarige leeftijd) moest hij bedanken. In 1952 kwam hij andermaal terug en nam de voorzittershamer weer over van R. Otter. Op 1 augustus 1954 werd de inmiddels ambtenaar bij het Provinciaal Electriciteits Bedrijf geworden Ebbens, als opvolger van Melle Mellema, provinciaal consul van de KNWU in Friesland en hij manifesteerde zich als een ware propagandist voor de wielersport in Friesland. In 1967 is hij onderscheiden met het Zilveren Wiel. Wegens gezondheidsproblemen legde hij zijn functie als consul in september 1968 neer. Mede onder impulsen van Ebbens werd in 1968 in Zwaagwesteinde een wielervereniging opgericht, waarvan hij de naamgever werd: wieler- vereniging Otto Ebbens. Ook werd hij benoemd tot erelid van die club. Op 1 april 1974 overleed de 71-jarige Otto Ebbens tengevolge van een hartaanval.