GOENGA open Fries kampioenschap;
29/05/1999

weg
Senioren
1. Jabik-Jan Bastiaans, Groningen;
2. Riemer Bosma, Haulerwijk;
3. Harrie Botter, Klazienaveen.
Veteranen
1. Robert Winkel, Leeuwarden;
2. Jan Brander, Beetsterzwaag;
3. Roel de Vries, Zuidbroek.
02-06 DRACHTEN (Kaden):
Elite-/Neo-amateurs
1. Richard Kooijman, Winkel;
2. Freddy Haak, Wijnjewoude;
3. Marcel Luppes, Hoogeveen;
4. Tim Hiemstra, Rottevalle;
5. Harry Witterholt, Grijpskerk;
6. Jelle Coen Bijlsma, Gytsjerk;
7. Jan-Hendrik Westra, M_nein;
8. Herman Steensma, Surhuisterveen;
9. Anne van der Veen, Buitenpost;
10. Raymond Rol, Alkmaar;
11. René van der Meulen, Heerenveen;
12. Paul Mos, Ruinen;
13. Dackline Doyle, USA;
14. Harm Klaren, Heerenveen;
15. Riemer Bosma, Haulerwijk;
16. Ronald Vermaning, Joure;
17. Reinout van Dam, Leeuwarden;
18. Tsjomme Ozinga, Makkum;
19. Bert Antonides, Suwâld;
20. Sjoerd Douma, Drachten.
04-06 NIJLAND WV Snits;
tijdrit
Senioren
1. Wieger Draaijer, Wijckel;
2. Age Nauta, Koudum;
3. Erik Kuijer, Meppel;
4. Alef de Jong, Makkum;
5. Dirk Jan Haagsma, Bolsward;
6. Johan Heslinga, Hegebeintum;
7. Marcel Schaafsma, Rijnsburg;
8. Jan Smits, Leeuwarden;
9. Bouke Hylkema, Bakhuizen;
10. Henkie Huitema, Joure;
11. W. Falkena, Nijland;
12. Dirk van der Pal, Lemmer;
13. Pieter Teppema, Oppenhuizen;
14. Sam Gijsberts, Voorthuizen;
15. Lieuwe Palstra, Bolsward;
16. Dirk Yme Lautenbach, Sneek;
17. Lambertus Koopmans, Bolsward;
18. Jurjen Sweering, Folsgare;
19. Niels Ykema, Hieslum;
20. Chris Eier, Bolsward;
21. Geart Jan Blom, Offingawier.
Veteranen
1. Carl Draaijer, Nijemirdum;
2. Jouke Hilarides, Oosthem;
3. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
4. Jaap van der Heijden, Hommerts;
5. Gerrit Klaas van der Meulen, Heerenveen.
Veteranen 50+
1. Jan Brander, Beetsterzwaag;
2. Teun Boersma, Appelscha;
3. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
4. Willem Visser, Sneek.
Dames
1. Marije Siemensma, Wijckel;
2. Dieneke Nijmeijer, Lemmer;
3. Carla van der Meulen, Lemmer;
4. Liesbeth Hylkema, Tersoal;
5. Froukje de Vries, Oranjewoud;
6. Rixt Nynke Schakel, Tjerkwerd.
Junioren
1. Koen Zijlstra, Oosterend;
2. Peter Nauta, Bolsward;
3. Gatze Labordus, Parrega;
4. Remco Delhaas, Sneek;
5. Hendrik Veltman, Bakhuizen.
Junior-meisjes
1. Vera Koedooder, Bovenkarspel;
2. Marijke Heslinga, Workum;
3. Margriet van der Pal, Lemmer;
4. Marieke Nauta, Bolsward;
5. Annie Labordus, Parrega;
6. Elsbeth Bruinsma, Rutten.
Elite
1. Tsjomme Ozinga, Makkum.