HARLINGEN open Fries kampioenschap;
15/05/1999

tijdrit
Senioren
1. Nico van Schaik, Oostzaan;
2. Ytzen Faber, Oosterwierum;
3. Jurjen Sweering, Sneek;
4. Gerrit Wonder, Beilen;
5. Erik Kuijer, Meppel;
6. Age Nauta, Koudum;
7. Alef de Jong, Makkum;
8. Wilco Haanstra, Swifterband;
9. Dirk Jan Haagsma, Bolsward;
10. Murk Falkena, Dronten;
11. Pieter Terpstra, Lemmer;
12. Harry Dunnink, Staphorst;
13. Warner de Boer, Dronten;
14. Dirk van der Pal, Lemmer;
15. Lieuwe Palstra, Bolsward;
16. Christiaan Heijsman, Stavoren;
17. Jurjen Sweering, Folsgare.
Veteranen
1. Wil Stoppelenburg, Krommenie;
2. Carl Draaijer, Nijemirdum;
3. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
4. Jan de Boer, Hurdegaryp;
5. Hylke Faber, Oosterwierum;
6. Bernard Pijper, Franeker.
Veteranen 50+
1. Jan Brander, Beetsterzwaag;
2. Piet Gemser, Sneek;
3. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
4. Willem Visser, Sneek;
5. Jelte Huizenga, Franeker.
Dames
1. Marije Siemensma, Wijckel;
2. Dieneke Nijmeijer, Lemmer;
3. Stephanie Bodde, Dronten;
4. Annet de Vries, Lemmer;
5. Froukje de Vries, Oranjewoud.
Junioren
1. Danien Teunissen, De Wijk;
2. Koen Zijlstra, Oosterend;
3. Jenning Huizenga, Franeker;
4. Remco Delhaas, Sneek;
5. Gatze Labordus, Parrega;
6. Wouter van Ulden, Oosterwolde;
7. Caspar Mylius, Leeuwarden;
8. Ernst-Jurjen Terpstra, Lemmer;
9. Roeland Hoekstra, Lemmer.
Junior-meisjes
1. Vera Koedooder, Bovenkarspel;
2. Nelleke Mylius, Leeuwarden;
3. Marijke Heslinga, Workum;
4. Margriet van der Pal, Lemmer;
5. Henny de Vries, Katlijk;
6. Marieke Nauta, Bolsward;
7. Jenny Terpstra, Lemmer.