MAKKUM WV Snits;
17/08/1998

tijdrit
Elite
1. Sierd Steigenga, Sneek;
2. Germ van der Burg, Nijland;
3. Nico Wierstra, Boksum.
Senioren
1. Jan Zonderland, Tjerkgaast;
2. Wieger Draaijer, Wijckel;
3. Age Nauta, Koudum;
4. Durk Steegenga, Balk;
5. Jurjen Sweering, Sneek;
6. Alef de Jong, Makkum;
7. Arnold Boersma, Balk;
8. Evert Hoekstra, Bolsward;
9. Otto Dijkstra, Scharnegoutum;
10. Dirk Jan Haagsma, Bolsward;
11. Wibo Reen, Folsgare;
12. Geart Jan Blom, Offingawier;
13. Jan Smits, Leeuwarden;
14. Wietze Jongsma, Oosthem;
15. Lieuwe Palstra, Bolsward;
16. Dirk Sytze Kootstra, Joure;
17. Dirk Yme Lautenbach, Sneek;
18. Pieter Teppema, Oppenhuizen;
19. Klaas Hoomans, IJlst;
20. M. Wysocki, Polen;
21. Peter de Jong, Makkum.
Veteranen
1. Carl Draaijer, Nijemirdum;
2. Jouke Hilarides, Oosthem;
3. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
4. Jan Brander, Beetsterzwaag;
5. Jan de Boer, Hurdegaryp;
6. Teun Boersma, Appelscha;
7. Rein Oppewal, Sneek;
8. Willem Visser, Sneek;
9. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
10. Jacob Boersma, Balk;
11. Gerrit Klaas van der Meulen, Heerenveen;
12. Albert Romkema, Heerenveen;
13. Henk Nauta, Bolsward;
14. Jan Jorna, Harlingen.
Dames
1. Carla van der Meulen, Lemmer;
2. Josephine Groenveld, Oppenhuizen;
3. Nynke Huitema, Joure;
4. Riemie van het Meer, Heerenveen;
5. Agnes Hornstra, Nijhuizum.
Junioren/Junior-meisjes
1. Vera Koedooder, Bovenkarspel;
2. Pieter Terpstra, Lemmer;
3. Adrie Visser, Wieringerwerf;
4. Froukje de Vries, Heeg;
5. Marijke Heslinga, Workum;
6. Gatze Labordus, Parrega;
7. Annet de Vries, Lemmer;
8. Roeland Hoekstra, Lemmer;
9. Kornelia Groenveld, Oppenhuizen;
10. Frederika Buwalda, Makkum;
11. Marieke Nauta, Bolsward;
12. Jente de Jong, Makkum.