VEGELINSOORD WV Snits;
14/06/1997

Hasker Omloop
Senioren
1. Silvester Wijnia, Makkum;
2. Eric Bijlsma, Tjerkwerd;
3. Koos Stoker, Heerenveen;
4. Tsjomme Ozinga, Makkum;
5. Germ van der Burg, Nijland;
6. Harm Wind, Echtenerbrug;
7. Piet Zijlstra, Echtenerbrug;
8. Wilco Spoelman, Koudum;
9. Tom Wobma, Bolsward;
10. Jurjen Sweering, Sneek;
11. Marten van Dijk, Balk.
Veteranen
1. Carl Draaijer, Nijemirdum;
2. Dirk van der Haring, Leeuwarden;
3. Rienk de Vries, Veenwouden;
4. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
5. Jan de Boer, Hurdegaryp;
6. Rein Oppewal, Sneek;
7. Lolle Schakel, Balk;
8. Taeke de Jong, Woudsend;
9. Jan de Jong, Sneek;
10. Ben van der Laan, Leeuwarden;
11. Bernard Pijper, Franeker;
12. Jan van der Molen, Joure;
13. Peter Boonstra, Leeuwarden.