HARLINGEN WV Snits;
17/05/1997

open kampioenschappen van Fryslân;
tijdrijden
Senioren
1. Wieger Draaijer, Wijckel;
2. Hilbrand Postma, Bakhuizen;
3. Nico van Schaik, Oostzaan;
4. Harm Wind, Echtenerbrug;
5. Jurjen Sweering, Sneek;
6. Arjen Hoekstra, Oosthem;
7. Martin Swart, Franeker;
8. Justice Leewis, Rotterdam;
9. Arnold Boersma, Balk;
10. Wietze Jongsma, Oosthem;
11. Marten van Dijk, Balk;
12. Henk Knevelbaard, Emmeloord;
13. Pieter W. de Haan, Heerenveen;
14. Ernst Lolleman, Delft;
15. Roland Teerenstra, Groningen;
16. Jelte Hiemstra, Leeuwarden;
17. Jurgen Drost, Harlingen;
18. Pieter Teppema, Oppenhuizen;
19. Dirk Yme Lautenbach, Sneek;
20. Douwe Bekius, Joure.
Veteranen
1. Carl Draaijer, Nijemirdum;
2. Jouke Hilarides, Oosthem;
3. Cor Bolding, Havelte;
4. Rein Oppewal, Sneek;
5. Piet Gemser, Sneek;
6. Taeke de Jong, Woudsend;
7. Jan Brander, Beetsterzwaag;
8. Jan Roelof Kruithof, Havelte;
9. Jan de Boer, Hurdegaryp;
10. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
11. Dirk van der Haring, Leeuwarden;
12. Jan van der Molen, Joure;
13. Guus van der Maat, Den Helder;
14. Teatse Tichelaar, Harlingen;
15. Lolle Schakel, Balk;
16. Johannes van der Meer, Sneek;
17. Rintje Twijnstra, Menaldum;
18. Jappie Huisman, Balk;
19. Albert Romkema, Heerenveen;
20. Henk Nauta, Bolsward;
21. Jan de Jong, Sneek;
22. Bernard Pijper, Franeker;
23. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
24. Willem Visser, Sneek;
25. Gerrit Klaas van der Meulen, Heerenveen;
26. Jan Jorna, Harlingen.
Dames
1. Marije Gemser, Groningen;
2. Saskia van der Maat, Den Helder;
3. Evertje Wester, Grou;
4. Jannie Hofstee, Doniaga;
5. Liesbeth Hylkema, Tersoal.
Junioren
1. Rinze Schuurmans, Warstiens;
2. Dirk Sytze Kootstra, Joure;
3. Ytzen Faber, Oosterwierum;
4. Josephine Groenveld, Oppenhuizen;
5. Sandra Hoekzema, Offingawier;
6. Goran Boon, Harlingen;
7. Marieke Nauta, Bolsward;
8. Marijke Heslinga, Workum.