MAKKUM WV Snits;
21/08/1996

tijdrit
Senioren
1. Wieger Draaijer, Wijckel;
2. Ruud Lockx, Wieringerwaard;
3. Ambro van Straten, Sint Maartensvlotbrug;
4. Jurjen Sweering, Sneek;
5. Alco Kruithof, Lemmer;
6. Harm Wind, Delfstrahuizen;
7. Harm Danenberg, Warmenhuizen;
8. John Halfweeg, Den Oever;
9. Silvester Wijnia, Makkum;
10. Tsjomme Ozinga, Makkum;
11. Romke Veldman, Joure;
12. Roland Teerenstra, Sneek;
13. Martin Swart, Franeker;
14. Cor de Witte, Makkum;
15. Jan Smits, Leeuwarden;
16. Arnold Boersma, Balk;
17. Marten van Dijk, Balk;
18. Pieter W. de Haan, Heerenveen;
19. Henkie Huitema, Joure;
20. Jos Witteveen, Bolsward;
21. Wibo Reen, Folsgare;
22. Jan Zonderland, Tjerkgaast;
23. Sjoerd Visser;
24. Pieter Jorn Gemser, Sneek;
25. M. Fiege;
26. Willem Tolsma, Bolsward;
27. G. Bos.
Veteranen 40+
1. Carl Draaijer, Nijemirdum;
2. Jouke Hilarides, Oosthem;
3. Rein Oppewal, Sneek;
4. Piet Gemser, Sneek;
5. Jan van der Molen, Joure;
6. Lolle Schakel, Balk;
7. Jacob Heslinga, Workum;
8. Lieuwe Wesselius;
9. Teun Boersma, Appelscha;
10. Gerrit Klaas van der Meulen, Heerenveen;
11. Johannes van der Meer, Sneek;
12. Douwe Boschma, Sneek;
13. Jelte Huizenga, Franeker;
14. Henk Nauta, Bolsward;
15. Bertus Poiesz, Harlingen;
16. Willem Visser, Sneek;
17. Bernard Pijper, Franeker;
18. Durk van Terwisga, Sneek.
Dames
1. Marije Gemser, Groningen;
2. Nynke Huitema, Joure;
3. Tea Kroontje, Sneek;
4. Saskia van der Maat, Den Helder;
5. Liesbeth Hylkema, Tersoal;
6. Lysbeth ten Bloemendaal, Sneek;
7. Aaltje Boersma, Appelscha;
8. Nynke Schakel, Balk.
Junioren
1. Pieter Teppema, Oppenhuizen;
2. Melle van der Meer;
3. Fred ten Bloemendaal, Sneek;
4. Josephine Groenveld, Oppenhuizen;
5. Roelof Boonstra;
6. Tiemen Rinia, Makkum.