DELFZIJL (districtskampioenschappen):
05/06/1995

Amateurs-A
1. Sierd Steigenga, Allingawier;
2. Gert-Jan Nienhuis, Dokkum;
3. Arend Dubbelboer, Exloo;
4. René Westra, Dokkum;
5. Harm Klaren, Heerenveen;
6. Jarich Bakker, Birdaard;
7. Wieger Oosterwoud, Ureterp;
8. Henk Tissingh, Groningen;
9. Robert Boringa, Leeuwarden;
10. Sent Tissingh, Groningen.
Amateurs-B
1. Johan Hoekstra, Hurdegaryp;
2. Evert Hoekstra, Bolsward;
3. Paul Pultrum, Surhuisterveen;
4. Jan Steensma, Surhuisterveen;
5. Hans Bekkema, Zuidhorn;
6. Thomas Hut, Augustinusga;
7. Johan Huitema, Surhuisterveen;
8. Henk Booij, Wolvega;
9. Jetze Postma, Noardburgum;
10. Paul Smeding, Houtigehage;
11. Roelof Jan Drijfhout, Menaldum.
Veteranen
1. Jan Welles, Terwispel;
2. Geert ten Cate, Leeuwarden;
3. Thijs Hofstede, Leeuwarden;
4. Jan de Jong, Sneek;
5. Jan de Boer, Hurdegaryp;
6. Gosse Hoeksma, Wolvega;
7. Flip van der Meer, Jubbega;
8. Dirk van der Haring, Leeuwarden;
9. Bernard Pijper, Franeker.
Junioren
1. Anton Kingma, Sneek;
2. Freddy Haak, Wijnjewoude;
3. Jelle Coen Bijslma, Gytsjerk;
4. Tim Hiemstra, Rottevalle;
5. Hans Kopmels, Wolvega;
6. Ruurd Boomsma, Sint Nicolaasga;
7. Remco van der Meulen, Heerenveen;
8. Henk van der Veen, Harkema.
Nieuwelingen
1. Reinout van Dam, Leeuwarden;
2. Jan-Hendrik Westra, Mûnein;
3. Herman Steensma, Surhuisterveen;
4. Eddy Weening, Harkema;
5. Erik van der Wal, Heerenveen;
6. Dirk-Jan Holwerda, Lekkum;
7. Jelke Rozema, Drachtstercompagnie.