BUINEN (districtskampioenschappen):
31/05/1993

Amateurs-A
1. Tonnie Teuben, Heerenveen;
2. Freddy van der Werff, Damwoude;
3. Thijs de Vries, Kollum;
4. Sierd Steigenga, Allingawier;
5. Mathijs de Vries, Joure;
6. René Westra, Dokkum;
7. Jan Steenstra, Dokkum;
8. Anne van der Veen, Harkema;
9. Wieger Oosterwoud, Ureterp.
Amateurs-B
1. Emi Nieuwenhuis, Surhuisterveen;
2. Klaas Kooistra, Harkema;
3. Marcel Boschker, Heerenveen;
4. Auke Dalstra, Roden;
5. Jan Steensma, Surhuisterveen;
6. Mathijs van der Meer, Leeuwarden;
7. Hielke Koning, Dokkum.
Veteranen
1. Albrecht van den Akker, Sneek;
2. Thijs Hofstede, Goutum;
3. Jaap Stienstra, Drachten;
4. Dirk van der Haring, Leeuwarden;
5. Geert ten Cate, Leeuwarden;
6. Jan de Boer, Hurdegaryp.
Junioren
1. Gretienus Gommers, Kollumerzwaag;
2. Andries Hoekstra, Drogeham;
3. Eddy Smit, Wolvega.
Nieuwelingen
1. Wopke Veenstra, Harkema;
2. Tim Hiemstra, Rottevalle;
3. Henk van der Veen, Harkema;
4. Anton Kingma, Stiens;
5. Remco van der Meulen, Heerenveen.