SINT NICOLAASGA (WV Snits):
12/09/1992

Criterium
1. Arjen Hoekstra, Abbega;
2. Rein Oppewal, Sneek;
3. Jos Steehouwer, Sneek;
10. Wiebe Koopmans, Sint Nicolaasga;
11. Egbert Smit, Sint Nicolaasga;
16. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga.
Afvalwedstrijd
1. Jos Steehouwer, Sneek;
2. Jurjen Sweering, Sneek;
3. Arjen Hoekstra, Abbega;
4. Jan de Jong, Sneek.
Eindklassement
1. Jos Steehouwer, Sneek;
2. Arjen Hoekstra, Abbega;
3. Jan de Jong, Sneek;
4. Leon van der Ham, Joure;
5. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
6. Rein Oppewal, Sneek;
7. R. van der Hul;
8. Jurjen Sweering, Sneek;
9. Wiebe Koopmans, Sint Nicolaasga;
10. Johan ter Schuur, Oldeberkoop.