LUINJEBERD WV Snits;
12/04/1992

tijdrit
Senioren
1. Peter Visscher, Staphorst;
2. Age Nauta, Sneek;
3. Hilbrand Postma, Sondel;
4. Gerrit Wonder, Dronten;
5. Onno Wielinga, Veenwouden;
6. Jurjen Sweering, Sneek;
7. Bauke Thijsseling, Sneek;
8. Jacob van der Zee, Sneek;
9. Siebren Kroles, Sneek;
10. Wiebe Koopmans, Sint Nicolaasga;
11. Richard van Lunzen, Bolsward;
12. Harke van der Meulen, Mûnein;
13. Cor de Witte, Makkum;
14. Johan Negerman, Bolsward;
15. Eric Bijlsma, Bolsward;
16. Romke Veldman, Joure;
17. Egbert Smit, Sint Nicolaasga;
18. E. Jelgerhuis, Den Haag;
19. Roland Teerenstra, Sneek;
20. Jan Makkinga, Oranjewoud;
21. Cees Jan Brouwer, Heerenveen;
22. A. Knoop, Sint Nicolaasga;
23. P. Hoekstra, Joure;
24. Henkie Huitema, Joure;
25. Ying Mellema, Sneek;
26. Simon van der Linde, Lemmer;
27. Arjen Lammertsen, Joure;
28. F. Bergsma, Balk;
29. M. Faber, Oranjewoud;
30. Gerhard Pietersma, Sneek.
Veteranen
1. Albrecht van den Akker, Sneek;
2. Rein Oppewal, Sneek;
3. Harry Klinkert, Blokzijl;
4. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
5. Jan de Jong, Sneek;
6. Lolle Schakel, Balk;
7. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
8. H. Last, Hattem;
9. Jan Voordenhout, Heerenveen;
10. J. Postma, Oudehaske;
11. J. de Jong, Heerenveen.
Dames
1. Annie de Boer, Sneek;
2. Hilly de Jong, Heerenveen;
3. Gjettje Postma, Dearsum.