JUBBEGA (districtskampioenschappen):
04/06/1990

Amateurs
1. Wietse Veenstra, Harkema;
2. Tonnie Teuben, Heerenveen;
3. Gert-Jan Nienhuis, Dokkum;
4. Henk Gijzen, Balk.
Veteranen
1. Klaas Stobbe, De Wilp;
2. Emi Nieuwenhuis, Surhuisterveen;
3. Albrecht van den Akker, Sneek;
4. Flip van der Meer, Jubbega;
5. Sietse Wiersma, Goutum;
6. Rein Oppewal, Sneek;
7. Dirk Steenstra, Dokkum;
8. Willem van der Wijk, Harkema;
9. Jappie Knol, Drachten;
10. Jan de Boer, Hurdegaryp;
11. Durk Steensma, Surhuisterveen;
12. Douwe Swierstra, Engelum;
13. Piet van Dijk, Terwispel.
Liefhebbers
1. Jan Bakker, Wijnjewoude;
2. Hedzer Kooistra, Kollumerzwaag;
3. Robert Steneker, Sint Nicolaasga;
4. Marcel Boschker, Heerenveen;
5. Johan Hoekstra, Hurdegaryp;
6. Ard Alderts, Heerenveen;
7. Sjoerd Koster, Leeuwarden;
8. Bonne van der Meer, Jubbbega;
9. Rienk de Vries, Hurdegaryp;
10. Jeroen Beekveldt, Drachten;
11. Tjeerd van der Veer, Assendelft;
12. Benno Boersma, Twijzelerheide;
13. Klaas Mozes, Harkema;
14. Wietze Jongsma, Oosterwolde;
15. Hoeke Hiemstra, Rottevalle.
Dames
1. Jannie Hiemstra, Twijzelerheide;
2. Elske van der Meer, Jubbega;
3. Lenie Dijkstra, Joure;
4. Anneke Hospes, Rotstergaast;
5. Doetie Vos-Van der Meulen, Burgum.
Junioren
1. René Westra, Dokkum;
2. Wiebren Veenstra, Harkema;
3. Bert Hiemstra, Marum;
4. Anne van der Veen, Harkema;
5. Roelof Jan Drijfhout, Menaldum;
6. Albert Schurer, Bakkeveen;
7. Jan Steenstra, Dokkum;
8. Peter Brouwer, Heerenveen;
9. Dennis Exalto, Engwierum;
10. Harry Wiersma, Stiens;
11. Paul Smeding, Drachten;
12. Frederik Vogelzang, Waskemeer;
13. Rinze Stienstra, Harkema.
Nieuwelingen
1. Gretienus Gommers, Kollumerzwaag;
2. Rink Nieuwenhuis, Leeuwarden;
3. Jarich Bakker, Birdaard;
4. Richard Nienhuis, Dokkum;
5. Andries Hoekstra, Drogeham;
6. Jan Sietse de Haan, Grootegast;
7. Erik Kooistra, Gorredijk.
Junior-dames
1. Elke Zijlstra, Burgum;
2. Tineke van der Bei, Triemen;
3. Sandra Luimstra, Buitenpost.