HOUTIGEHAGE
21/04/1990

Amateurs
1. Harjan van Dam, Groningen;
2. Taeke Oppewal, Sneek;
3. Jan Welles, Terwispel;
4. Rudi Bissels, Beetsterzwaag;
5. Jurjen Draaijer, Sondel;
6. Fons Schootman, Neede;
7. Henk Gijzen, Balk;
8. Jan Heeringa, Kollum;
9. Jan Steensma, Surhuisterveen;
10. Dries Timmer, Vries;
11. Henk Sikma, Aldtsjerk;
12. Roelof-André Groen, Boyl;
13. Durk Douwes, Veenwouden;
14. Jacob Wijnia, Dokkum;
15. Harm Klaren, Heerenveen;
16. Meint van der Galiën, Drogeham;
17. Henk Siderius, Oranjewoud;
18. Arend Bouwman, Eelde;
19. Johannes Veenstra, Twijzelerheide;
20. Jan van Berkum, Jirnsum.
Liefhebbers/Veteranen
1. Emi Nieuwenhuis, Surhuisterveen;
2. Benno Boersma, Twijzelerheide;
3. Gerrit Prins, Oldemarkt;
4. Marcel Boschker, Heerenveen;
5. Johan Hoekstra, Hurdegaryp;
6. Thijs Hofstede, Leeuwarden;
7. Anne Koster, Leeuwarden;
8. Joop Atsma, Surhuisterveen;
9. Henk van Dijk, Zwartsluis;
10. Piet Pompstra, Grootegast;
11. Jan Koning, Groningen;
12. Sjoerd Koster, Leeuwarden;
13. Bennie van der Heide, Kollumerzwaag;
14. Klaas Stobbe, De Wilp;
15. Anne Jan Dijksma, Nieuwehorne.