FINSTERWOLDE (districtskampioenschappen):
15/05/1989

Amateurs
1. Henk Boorsma, Gorredijk;
2. Jan Welles, Terwispel;
3. Henk Gijzen, Balk;
4. Rudi Bissels, Beetsterzwaag;
5. Herman Fledderus, Wolvega;
6. Tonnie Teuben, Heerenveen.
Veteranen
1. Jappie Knol, Drachten;
2. Klaas Stobbe, De Wilp;
3. Thijs Hofstede, Hardenberg;
4. Anne Koster, Leeuwarden;
5. Albrecht van den Akker, Sneek;
6. Geert ten Cate, Leeuwarden;
7. Durk Steensma, Surhuisterveen;
8. Sietse Wiersma, Goutum;
9. Dirk van der Haring, Leeuwarden;
10. Piet van Dijk, Terwispel;
11. Joop Löhr, Oldeberkoop.
Liefhebbers
1. Emi Nieuwenhuis, Surhuisterveen;
2. Rienk de Vries, Hurdegaryp;
3. Henk Fontijn, Bedum;
4. Joop Atsma, Surhuisterveen;
5. Hedzer Kooistra, Kollumerzwaag;
6. Johan Hoekstra, Hurdegaryp;
7. Auke Dalstra, Surhuisterveen;
8. Henk Weerman, Nijeholtwolde;
9. Bonne van der Meer, Jubbega;
10. Sjoerd Koster, Leeuwarden;
11. Benny Wagenaar, Marum.
Dames
1. Lenie Dijkstra, Joure;
2. Elske van der Meer, Jubbega;
3. Jannie Hiemstra, Kootstertille;
4. Marja Dijkstra, Joure;
5. Anneke Hospes, Rotstergaast.
Junioren
1. Freddy van der Werff, Damwoude;
2. Alfred Rooks, Donkerbroek;
3. Michel Buitenga, Heerenveen;
4. Gert-Jan Nienhuis, Dokkum;
5. Roelof Peter van der Veen, Marum.
Nieuwelingen
1. Wiebren Veenstra, Harkema;
2. Anne van der Veen, Harkema;
3. Rink Nieuwenhuis, Leeuwarden;
4. Albert Schurer, Bakkeveen;
5. Bert Hiemstra, Marum;
6. Frans Nutterts, Heerenveen;
7. René Westra, Dokkum;
8. Roelof Jan Drijfhout, Menaldum;
9. Jarich Bakker, Birdaard.