BAKKEVEEN
06/08/1988

Amateurs
1. Harjan van Dam, Leeuwarden;
2. Anne Harm Nauta, Stiens;
3. Piet Pompstra, Grootegast;
4. Luuk Aalders, Nieuw-Roden;
5. John Franke, Eelde;
6. Erik van der Heide, Giethoorn;
7. Wieger Oosterwoud, Ureterp;
8. Paul Mos, Pesse;
9. Peter Huitema, Tjerkwerd;
10. Yep Kramer, Oudeschoot;
11. Halbe de Vries, Surhuizum;
12. Jan Huiting, Roden;
13. Jan Welles, Terwispel;
14. Meint van der Galiën, Drogeham;
15. Anne Koster, Leeuwarden;
16. Henk Gijzen, Balk;
17. Ron van Wilpe, Drachten;
18. Robert Boringa, Leeuwarden;
19. Jan Heeringa, Kollum;
20. Jacob Wijnia, Dokkum;
21. Johannes Veenstra, Twijzelerheide;
22. Jilles Helmantel, Westeremden;
23. Wim Franke, Eelde;
24. Olaf Vulto, Hoogeveen;
25. Marcel Antoons, Leeuwarden.