LUINJEBERD WV Snits;
17/04/1988

tijdrit
Senioren
1. Johnny Bakker, Tjalleberd;
2. Nico van der Tuin, Winkel;
3. Harm Wind, Delfstrahuizen;
4. Hilbrand Postma, Sondel;
5. Bauke Thijsseling, Sneek;
6. Fokko Oppewal, Sneek;
7. Willie de Jong, Joure;
8. Jurjen Sweering, Sneek;
9. Rein Oppewal, Sneek;
10. Jan van der Molen, Joure;
11. Jeen Nijdam, Waaxens;
12. Koos van der Veen, Heerenveen;
13. Romke Veldman, Joure;
14. Durk Kramer, Sint Nicolaasga;
15. Mark Bosma, Heerenveen;
16. Jurjen Draaijer, Sondel;
17. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
18. Ton Ras, Heerenveen;
19. Eppie de Jong, Joure;
20. Lolle Schakel, Wijckel;
21. Henk Hanema;
22. Roelof van der Laan, Joure;
23. Erik van der Meer;
24. Willem Visser, Sneek;
25. Gerrit Hoekstra, Heerenveen;
26. Jan Voornhout;
27. Johan van Delden, Sneek;
28. Jelle Jellesma, Sint Nicolaasga;
29. Sije de Graaf, Joure;
30. Jappie Huisman, Balk.