AUGUSTINUSGA
29/08/1987

Amateurs
1. Tonnie Teuben, Heerenveen;
2. Luuk Aalders, Nieuw-Roden;
3. Anne Koster, Leeuwarden;
4. Rudi Bissels, Beetsterzwaag;
5. Henk Boorsma, Gorredijk;
6. Willem Kruithof, Nijeveen;
7. Harjan van Dam, Leeuwarden;
8. Dick Bol, Gorredijk;
9. Harm Klaren, Heerenveen;
10. Henk Gijzen, Balk;
11. Wilco Spoelman, Balk;
12. Anne Harm Nauta, Stiens;
13. Gerard Egberts, Nietap;
14. Jan van Berkum, Irnsum;
15. Jappie de Vries, Pingjum;
16. Richard Schokker, Roden;
17. Durk Douwes, Veenwouden;
18. Wieger Oosterwoud, Ureterp;
19. Jan Steensma, Surhuisterveen;
20. Joop Schippers, Ureterp.
Liefhebbers/Veteranen
1. Dick Laverman, Leeuwarden;
2. Bonne van der Meer, Jubbega;
3. Jilles Helmantel, Westeremden;
4. Anne Jan Dijksma, Nieuwehorne;
5. Siebe van der Galiën, Drogeham;
6. Durk Steensma, Surhuisterveen;
7. Henk Weerman, Nijeholtwolde;
8. Dolf van der Laan, Stadskanaal;
9. Ruud Papiermole, Wezep;
10. Flip van der Meer, Jubbega;
11. Ferdinand Hemme, Erica;
12. Henk Baron, Zuidlaren;
13. Douwe Boddeüs, Groningen;
14. Albert Jan Deenen, Balloo;
15. Jan Heeringa, Kollum;
16. Syds Boersma, Buitenpost;
17. Anne Edelenbosch, Hengelo;
18. Jimmo Smit, Franeker;
19. Hoeke Hiemstra, Rottevalle;
20. Fokke Alma, Augustinusga.