BERGUM
22/06/1987

Amateurs
1. Dries Timmer, Vries;
2. Jan Spijker, Kampen;
3. Anne Koster, Leeuwarden;
4. Tonnie Teuben, Heerenveen;
5. Piet Kleine, Kerkenveld;
6. Durk Jongsma, Opeinde;
7. Henk Boorsma, Gorredijk;
8. Wim Bartol, Leek;
9. Jacob Dijkstra, Haskerhorne;
10. Johan Hoekstra, Leeuwarden;
11. Johannes Veenstra, Twijzelerheide;
12. Harjan van Dam, Leeuwarden;
13. Jan van Berkum, Irnsum;
14. Gerry Takens, Haren;
15. Wieger Oosterwoud, Ureterp;
16. Dick Bol, Gorredijk;
17. Wilco Spoelman, Balk;
18. Sipwim Postma, Buitenpost;
19. Jan Steensma, Surhuisterveen;
20. Gert Bloemberg, Assen;
21. Durk Douwes, Veenwouden.