NIJLAND WV Snits;
12/06/1987

tijdrit
1. Jan Kleefstra, Leeuwarden;
2. Johnny Bakker, Luinjeberd;
3. John Swanenburg, Zwaag;
4. Henk Vegter, Groningen;
5. Jan Buma, Koudum;
6. Michel Swanenburg, Zwaagdijk;
7. Wiepke Bruinsma, Nijemirdum;
8. Sicco Jellema, Achlum;
9. Roel ten Boom, Heerenveen;
10. Appie van der Wal, Heerenveen;
11. Siebren Kroles, Sneek;
12. Bennie van der Heide, Kollumerzwaag;
13. Jurjen Sweering, Sneek;
14. Oene Dijkstra, Sneek;
15. Louis Jorritsma, Bolsward;
16. Henk de Boer, Sneek;
17. Klaas Jorritsma, Leeuwarden;
18. J. van der Heide, Kollumerzwaag;
19. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
20. Jan van der Molen, Joure;
21. F. Bouwsma, Joure;
22. Willem Visser, Sneek;
23. J. Bommerson, Groningen;
24. O. Agricola, Goïngarijp;
25. Lolle Schakel, Wijckel;
26. Eppie de Jong, Joure;
27. Walter van Os, Sint Nicolaasga.