DROGEHAM (districtskampioenschappen):
08/06/1987

Amateurs
1. Johannes Draaijer, Sondel;
2. Jacob Dijkstra, Haskerhorne;
3. Johannes Veenstra, Twijzelerheide;
4. Jan Steensma, Surhuisterveen;
5. Jan Welles, Terwispel;
6. Rudi Bissels, Beetsterzwaag;
7. Jannes Donker, Bakkeveen;
8. Durk Douwes, Veenwouden;
9. Henk Boorsma, Gorredijk;
10. Henk Waslander, Katlijk;
11. Henk Gijzen, Balk;
12. Wilco Spoelman, Balk;
13. Dick Bol, Gorredijk;
14. Peter Huitema, Tjerkwerd;
15. René Marcel van Dijk, Veenwouden.
Veteranen
1. Emi Nieuwenhuis, Surhuisterveen;
2. Siebe van der Galiën, Drogeham;
3. Sietse Wiersma, Goutum;
4. Durk Steensma, Surhuisterveen;
5. Jan de Boer, Hardegarijp;
6. Jappie Knol, Drachten;
7. Thijs Hofstede, Hardenberg;
8. Henk de Vries, Surhuizum.
Liefhebbers
1. Meint van der Galiën, Drogeham;
2. Jan Bakker, Wijnjewoude;
3. Bonne van der Meer, Jubbega;
4. Henk Weerman, Nijeholtwolde;
5. Anne Jan Dijksma, Nieuwehorne;
6. Syds Boersma, Buitenpost;
7. Dick Laverman, Leeuwarden;
8. Simon Tadema, Surhuizum;
9. Thomas Hut, Harkema;
10. Jan Beima, Hardegarijp;
11. Jan Heeringa, Kollum;
12. Foppe Land, Drogeham.
Junioren
1. Wietse Veenstra, Harkema;
2. Mathijs van der Meer, Leeuwarden;
3. Gerrit Herrema, Buitenpost;
4. Jacob Wijnia, Dokkum;
5. Michel Löhr, Oldeberkoop;
6. Ard Alderts, Heerenveen;
7. Wim de Vries, Oldeberkoop;
8. Henk Siderius, Oranjewoud;
9. Johnny van der Bei, Zwagwesteinde;
10. Marco Halman, De Blesse;
11. Jan Hof, Heerenveen;
12. Robert Boringa, Leeuwarden;
13. Elmar Kuiper, Marssum;
15. Klaas Kooistra, Harkema;
17. Hielke Koning, Dokkum.
Nieuwelingen
1. Freddy van der Werff, Driesum;
2. Michel Buitenga, Heerenveen;
3. Sietse Sietzema, Jistrum;
4. Remco Kuiper, Marssum;
5. Gert-Jan Nienhuis, Dokkum;
6. Alfred Rooks, Waskemeer;
7. Dick van der Meer, Leeuwarden;
8. Bert Witteveen, Drogeham;
9. Gert Jan Oosterbos, Jubbega;
10. Rolf de Raad, Drachten.