SNEEK (Tinga) (WV Snits):
02/06/1987

1. Cor de Vos, Doezum;
2. Henk Vegter, Groningen;
3. Ernst van der Hoek, Aduard;
4. Henk de Boer, Sneek;
5. Geert van der Meer, Sneek;
6. Klaas Jorritsma, Leeuwarden;
7. Taeke de Jong, Woudsend;
8. Rein Oppewal, Sneek;
9. Jos Steehouwer, Sneek;
10. Rudolf Das, Leeuwarden.