DROGEHAM (districtskampioenschappen):
17/05/1986

Amateurs
1. Johannes Draaijer, Sondel;
2. Berend van den Akker, Gorredijk;
3. Thijs de Vries, Kollum;
4. Jan Welles, Terwispel;
5. Eddy Schurer, Bakkeveen;
6. Jacob Dijkstra, Haskerhorne;
7. Herman Fledderus, Wolvega;
8. Paul Paulusma, Opeinde;
9. Jappie de Vries, Pingjum;
10. Harjan van Dam, Leeuwarden;
11. Sjabbo Smedes, Grootegast;
12. Gerrit de Vries, Oldeberkoop;
13. Jan van Berkum, Irnsum;
14. Jan Steensma, Surhuisterveen.
Veteranen
1. Siebe van der Galiën, Drogeham;
2. Jan de Boer, Hardegarijp;
3. Emi Nieuwenhuis, Surhuisterveen;
4. Klaas Stobbe, De Wilp;
5. Thijs Hofstede, Westlaren;
6. Dirk Steenstra, Dokkum;
7. Durk Steensma, Surhuisterveen;
8. Geert ten Cate, Leeuwarden;
9. Piet van Dijk, Terwispel;
10. Henk de Vries, Surhuizum;
11. Flip van der Meer, Jubbega;
12. Jappie Knol, Drachten.
Liefhebbers
1. Onno Koopmans, Leeuwarden;
2. Bonne van der Meer, Jubbega;
3. Jannes Weerman, Nijeholtwolde;
4. Minne Posthumus, Surhuizum;
5. Folkert Bouwsma, Joure;
6. Joop Atsma, Surhuisterveen;
7. Syds Boersma, Kootstertille;
8. Sipwim Postma, Buitenpost.
Dames (officieus):
1. Gonnie Brouwer-De Bruin, Mantgum;
2. Elske van der Meer, Jubbega;
3. Grietje Mulder, Ureterp;
4. Lenie Dijkstra, Haskerhorne;
5. Ria Schurer, Bakkeveen;
6. Antje Postma, Leeuwarden.
Junioren
1. Henk Weerman, Nijeholtwolde;
2. Wietse Veenstra, Harkema;
3. Henk Gijzen, Balk;
4. Leo van der Broek, Zwaagwesteinde;
5. Marcel Boschker, Heerenveen;
6. Taeke Oppewal, Sneek;
7. Thomas Hut, Harkema.
Nieuwelingen
1. Jan Hof, Heerenveen;
2. Klaas Kooistra, Harkema;
3. Peter van der Ploeg, Drachten;
4. Michel Löhr, Oldeberkoop;
5. Marcel Kranenburg, Wolvega;
6. Johnny van der Bei, Zwaagwesteinde;
7. Michel Buitenga, Heerenveen;
8. Berend Fekken, Scharsterbrug;
9. Dick van der Meer, Leeuwarden;
10. Gerrit Rooks, Waskemeer;
11. Sietse Sietzema, Eestrum.
Nieuwelinge-dames (officieus):
1. Corrie van der Broek, Zwaagwesteinde.