LEEUWARDEN (Lekkumerend):
13/05/1986

Amateurs
1. Gerrit Möhlmann, Apeldoorn;
2. Jacob Dijkstra, Haskerhorne;
3. Edgar Küthe, Goor;
4. Henk Boorsma, Gorredijk;
5. Anne Koster, Leeuwarden;
6. Jan Kleefstra, Akkrum;
7. Herman Fledderus, Wolvega;
8. Anne Harm Nauta, Stiens;
9. Johannes Draaijer, Sondel;
10. Jan Spijker, Kampen;
11. Paul Paulusma, Opeinde;
12. Henk Waslander, Tjalleberd;
13. Peter Huitema, Tjerkwerd;
14. Sjabbo Smedes, Grootegast;
15. Bert Uiterwijk Winkel, Hoogeveen;
16. Willem de Jong, Bolsward;
17. Yep Kramer, Oudeschoot;
18. Dries Timmer, Vries;
19. Durk Jongsma, Opeinde;
20. Erik Kieftenburg, Blokker.