JOURE WV Snits;
22/06/1985

tijdrit
1. Johnny Bakker, Tjalleberd;
2. Feike Duin, Gorredijk;
3. John Swanenburg, Zwaag;
4. Hilbrand Postma, Joure;
5. Gerrit Beemster, Venhuizen;
6. Michel Swanenburg, Zwaagdijk;
7. Jan Buma, Koudum;
8. Simon Vijzelaar, Den Oever;
9. Klaas Jorritsma, Leeuwarden;
10. Rein Oppewal, Sneek;
11. Oene Dijkstra, Sneek;
12. Jan van der Molen, Joure;
13. Bernard Munsterman, Leeuwarden;
14. Jurjen Sweering, Sneek;
15. Willie de Jong, Joure;
16. Jan van de Weerd, Groningen;
17. Johannes van der Meer, Sneek;
18. Fije de Graaf, Joure;
19. Appie van der Wal, Luinjeberd;
20. Siebren Kroles, Sneek;
21. Thewis Hoekstra, Sint Nicolaasga;
22. Wiepke Bruinsma, Oudemirdum;
23. Romke Veldman, Joure;
24. Tanno Bok, Joure;
25. Henk Hospes, Heerenveen;
26. Lolle Schakel, Wijckel;
27. Jan Griepma, Leeuwarden;
28. Jan Atsma, Lemmer;
29. Jelle Jellesma, Sint Nicolaasga;
30. Theo Tadema, Joure.