LEEUWARDEN (Lekkumerend) (3e etappe Avondvierdaagse):
30/05/1985

Amateurs
1. Jacob Dijkstra, Joure;
2. Jan Kleefstra, Akkrum;
3. Peter Huitema, Tjerkwerd;
4. Willem ten Boom, Joure;
5. Harjan van Dam, Leeuwarden;
6. David Pots, Hoogkerk;
7. Wieger Oosterwoud, Ureterp;
8. Ubel Dijk, Usquert;
9. Herman Fledderus, Wolvega;
10. Albert Jansen, Vries;
11. Yep Kramer, Oudeschoot;
12. Jan Welles, Terwispel;
13. Jan Bakker, Wijnjewoude;
14. Uwe Varenkamp, Varel (West-Duitsland);
15. René Vos, Assen;
16. Wim Procee, Gorredijk;
17. Jacob Koster, Leeuwarden;
18. Ebel Keizer, Muntendam;
19. Dick Bol, Tijnje;
20. Ronnie Hofman, Zuidlaren.