AKKRUM
04/08/1984

Amateurs
1. Jan Spijker, Kampen;
2. Anne Koster, Leeuwarden;
3. Jacob Dijkstra, Joure;
4. Durk Jongsma, Opeinde;
5. Jan Welles, Terwispel;
6. Jan Steensma, Surhuisterveen;
7. Willem ten Boom, Joure;
8. Jan Geert Scheper, Ruinen;
9. Johannes Draaijer, Sondel;
10. Eddy Schurer, Bakkeveen;
11. Rob Bastiaan, Kampen;
12. Dominicus Lolkema, Oosterend;
13. Wieger Oosterwoud, Ureterp;
14. Ebel Keizer, Muntendam;
15. Jacob van der Zee, Sneek;
16. Harry Wolbers, Franeker;
17. Jan Kleefstra, Akkrum;
18. Jans Vlot, De Wijk;
19. Yep Kramer, Oudeschoot;
20. Jappie de Vries, Ureterp;
21. Jaap Stienstra, Drachten.