HARLINGEN WV Snits;
05/06/1983

tijdrit
1. Hilbrand Postma, Joure;
2. Johnny Bakker, Tjalleberd;
3. Harry Wijnja, Bolsward;
4. Rein Oppewal, Sneek;
5. Jacob van der Zee, Sneek;
6. Kees Pool, Wieringerwaard;
7. Bernard Munsterman, Leeuwarden;
8. Albert Wentink, Leeuwarden;
9. Arie Kooijman, Schagerbrug;
10. Harm Wind, Delfstrahuizen;
11. Koop Talen, Heerenveen;
12. Arie Veenstra, Sneek;
13. Sicco Jellema, Achlum;
14. Age Talsma, Heeg;
15. Johannes van der Meer, Sneek;
16. Schelte Scheltema, Bolsward;
17. Feike Duin, Gorredijk;
18. Jaring Houtsma, Witmarsum;
19. Anton Schuurmans, Bolsward;
20. Richard Sinkgraven, Emmeloord;
21. Willem Visser, Sneek;
22. Piet Gemser, Sneek;
23. Jan Bakker, Wijnjewoude;
24. Taeke de Jong, Woudsend;
25. Jan de Jong, Sneek;
26. Dooitzen Nauta, Zweins;
27. Harry Wolbers, Franeker;
28. Frans van Antwerpen, Wommels;
29. Ron van Wilpe, Harlingen;
30. Foppe Gerlsma, Ysbrechtum.