DROGEHAM (districtskampioenschappen):
21/05/1983

Amateurs
1. Jan Welles, Terwispel;
2. Albert Jansen, Vries;
3. Jappie de Vries, Ureterp;
4. Anne Koster, Leeuwarden;
5. Johan Hoekstra, Leeuwarden;
6. Reimer van Ruiten, Zwaagwesteinde;
7. Dominicus Lolkema, Oosterend;
8. Durk Steensma, Surhuisterveen;
9. Wietze Jongsma, Opeinde;
10. Auke Dalstra, Surhuisterveen;
11. Gerrit Hofstra, Drachten;
12. Rein Pal, Heerenveen;
13. Joop Atsma, Surhuisterveen;
14. Harry Wijnja, Bolsward;
15. Wiebe Dijkstra, Leeuwarden;
16. Meint Dijk, Tietjerk;
17. Koop Kooistra, Surhuisterveen;
18. Andries Deinum, Sneek;
19. Jaap Stienstra, Drachten;
20. Gerard Smid, Hoogkerk.
Veteranen
1. Klaas Stobbe, De Wilp;
2. Geert ten Cate, Leeuwarden;
3. Siebe van der Galiën, Bakkeveen;
4. Flip van der Meer, Jubbega;
5. Klaas Jorritsma, Leeuwarden;
6. Gerrit Hofstede, Drachten;
7. Henk Hoekstra, Ureterp;
8. Piet van Dijk, Beetsterzwaag;
9. Willy Delgrosso, Leeuwarden.
Liefhebbers
1. Albert Raven, Groningen;
2. Bonne van der Meer, Jubbega;
3. Henk Cuperus, Heerenveen;
4. Thijs Hofstede, Opende;
5. Koos Wolf, Oosterwolde;
6. Gerry Lamberts, Drachten;
7. Albert Wentink, Leeuwarden;
8. Thijs de Vries, Kollum;
9. Dirk Steenstra, Dokkum;
10. Anne Hulshoff, Leeuwarden;
11. Doeke Jan Terpstra, Drachten;
12. Tom van der Zee, Dokkum;
13. Johannes Zwier, Oudehaske;
14. Sipke Kampstra, Bolsward;
15. M. Onrust, Heerenveen.
Junioren
1. Eddy Schurer, Bakkeveen;
2. Anne Jan Dijksma, Nieuwehorne;
3. Minne Posthumus, Surhuizum;
4. Erik Kuiters, Oosterwolde;
5. Wim Procee, Gorredijk;
6. Berend Lise, Haulerwijk;
7. Jan Kleefstra, Akkrum;
8. S. Pelsma, Sneek;
9. Jacob Dijkstra, Joure;
10. Marcel Antoons, Leeuwarden;
11. Richard Wagenaar, Harlingen;
12. Bart Merkus, Surhuisterveen.
Nieuwelingen
1. Gerrit de Vries, Oldeberkoop;
2. Halbe de Vries, Surhuizum;
3. Wiebren Veenstra, Harkema;
4. Harjan van Dam, Leeuwarden;
5. Theo Jan Jansma, Drachten;
6. Rudi Bissels, Drachten;
7. Rommert Talen, Luinjeberd;
8. Harm Klaren, Heerenveen;
9. Abe Siderius, Oranjewoud;
10. Rein Procee, Gorredijk;
11. R. Siegersma, Langelille;
12. Peter van Asperen, Drachten;
13. Jannes Donker, Bakkeveen;
14. H. Pieterson, Leeuwarden.