OUDEGA (HO) (niet-licentiehouders):
05/09/1981

Klasse I
1. Klaas Vriend, Enkhuizen;
2. Peter Tesselaar, Kalverdijk;
3. Adrie Weel, Ursem;
4. Gerard Butterman, Andijk;
5. Gerrit Hoekstra, Dokkum;
6. Wietse Schenk, Andijk;
7. Henny Baars, Haren;
8. Anjo Hofman, Stedum;
9. Sicco Jellema, Achlum;
10. A. Bakker, Groningen;
11. Rein Oppewal, Sneek;
12. S. Casemier, Tolbert.
Gewone fietsen (heren):
1. Joop van der Werf, Nijland;
2. Nolle Lam, Elahuizen;
3. Jan Altenburg, Roodhuis;
4. Harmen Bouma, Kolderwolde;
5. Joop Bootsma, Roodhuis;
6. Meine Lam, Elahuizen;
7. Bote Altenburg, Roodhuis;
8. Henk Gijzen, Balk;
9. Henk van der Veer, Elahuizen;
10. Rintje de Vries, Elahuizen;
11. Ate Altenburg, Roodhuis;
12. R. Visser, Sondel.
Gewone fietsen (dames):
1. Agaat Rijpkema, Indijk;
2. Marije Atsma, Elahuizen;
3. Grietje Albada-Bakker, Balk;
4. Marie Rijpkema, Indijk;
5. Dietie Brandsma, Oudega.