BOLSWARD Studentenvereniging Reholitas;
05/06/1981

niet-licentiehouders
1. Gerrit Hoekstra, Dokkum;
2. Douwe Boddeüs, Grijpskerk;
3. Arend Oosterhof, Sneek;
4. Taeke de Jong, Woudsend;
5. Wim Oosterbeek, Den Helder;
6. Holly Zwaagstra, Bolsward;
7. Albrecht van den Akker, Sneek;
8. Schelte Scheltema, Bolsward;
9. Harry Wijnja, Bolsward;
10. Lex Cazemier, Grijpskerk;
11. Rein Oppewal, Sneek.