EEXT (provinciale kampioenschappen):
23/05/1981

Amateurs
1. Popke Akkerman, Waskemeer;
2. Johan Hoekstra, Leeuwarden;
3. Dries Timmer, Yde de Punt;
4. Albert Jansen, Vries;
5. Koos Wolf, Oosterwolde;
6. Dominicus Lolkema, Oosterend;
7. Catrinus Haisma, Lippenhuizen;
8. Jan Welles, Terwispel;
9. Durk Steensma, Surhuisterveen;
10. Ubel Dijk, Usquert;
11. Meint Dijk, Tietjerk;
12. Max van der Klooster, Drachten;
13. Koop Kooistra, Surhuisterveen;
14. Jaap Stienstra, Drachten;
15. Wietze Jongsma, Opeinde;
16. Durk Jongsma, Opeinde;
17. Wichard de Haan, Dokkum;
18. Wiebe Dijkstra, Leeuwarden;
19. Anne Hulshoff, Leeuwarden;
20. Marinus van der Veen, Surhuizum;
21. Willem van der Berg, Leeuwarden;
22. Jan Jonker, Kollum;
23. Henk Weening, Buitenpost.
Liefhebbers/Veteranen (officieus):
1. Gerrit Hofstede, Drachten;
2. Thijs Hofstede, Westlaren;
3. Siebe Bijma, Stiens;
4. Flip van der Meer, Jubbega;
5. Sietse Wiersma, Goutum;
6. Pieter Oosterhof, Ee;
7. Willy Delgrosso, Leeuwarden;
8. Uiltje Geerts Epema, Noordbergum;
9. Willem ten Boom, Joure.
Junioren
1. Karst van der Veen, Augustinusga;
2. Reinder Talen, Luinjeberd;
3. Piet Pieters, Jubbega;
4. Auke Dalstra, Surhuisterveen;
5. Jappie de Vries, Ureterp;
6. Sietse Visser, Grouw;
7. Henk Bergsma, Tietjerk;
8. Hans Bokma, Wolvega;
9. Harry Jorritsma, Hommerts-Jutrijp;
10. Jannes Weerman, Oldeholtwolde.
Nieuwelingen
1. Eddy Schurer, Bakkeveen;
2. Wim Procee, Gorredijk;
3. Tonnie Teuben, Heerenveen;
4. Auke Wiersma, Ternaard;
5. Piet Wiersma, Ternaard;
6. Jan Kleefstra, Akkrum;
7. Paul Paulusma, Opeinde;
8. Herman Fledderus, Wolvega;
9. Sjuk Veenstra, Twijzelerheide;
10. Johan Hagendoorn, Akkrum;
11. Roel Bokma, Wolvega;
12. Marcel Antoons, Leeuwarden;
13. Fred de Lange, Leeuwarden.