1980

26/04/1980 HOUTIGEHAGE
01/05/1980 BAKKEVEEN
02/05/1980 GORREDIJK
03/05/1980 LEEUWARDEN (Bilgaard):
09/05/1980 LEEUWARDEN (Nijlân):
10/05/1980 HEERENVEEN (Batavus Zomer-race):
10/05/1980 HEERENVEEN (Ronde van Zuid-Friesland):
23/05/1980 SNEEK WV Snits;
24/05/1980 OOSTEREND (provinciale kampioenschappen Groningen, Friesland, Drente):
24/05/1980 WOMMELS (provinciale kampioenschappen Groningen, Friesland, Drente):
24/05/1980 OOSTEREND (provinciale kampioenschappen):
24/05/1980 WOMMELS (provinciale kampioenschappen):
30/05/1980 EE
31/05/1980 HEERENVEEN (Koga Miyata-race):
31/05/1980 HEERENVEEN (Ronde van Zuid-Friesland):
31/05/1980 JOURE
01/06/1980 KORNWERDERZAND (Afsluitdijk) (WV Snits):
03/06/1980 SNEEK
04/06/1980 URETERP
06/06/1980 DRACHTEN
06/06/1980 BOLSWARD Studentenvereniging Reholitas;
11/06/1980 GROUW
13/06/1980 MARRUM
14/06/1980 HOLLUM (Ameland) (WV Ameland):
19/06/1980 HEERENVEEN
20/06/1980 BEETSTERZWAAG
21/06/1980 VEENWOUDEN
23/06/1980 KOLLUM
26/06/1980 BOLSWARD
28/06/1980 SURHUISTERVEEN
05/07/1980 ZWAAGWESTEINDE
07/07/1980 BERGUM
14/07/1980 HARLINGEN
16/07/1980 OUDEMIRDUM
16/07/1980 NES-BUREN (Ameland) (WV Ameland):
22/07/1980 APPELSCHA
23/07/1980 LEEUWARDEN
01/08/1980 WESTERGEEST
02/08/1980 BUITENPOST
09/08/1980 KOOTSTERTILLE;
15/08/1980 GARIJP
16/08/1980 GERKESKLOOSTER
22/08/1980 HOLLUM (Ameland) (WV Ameland):
26/08/1980 KOLLUMERZWAAG
29/08/1980 BALK (niet-licentiehouders):
30/08/1980 OUDEGA (HO) (niet-licentiehouders):
03/09/1980 DAMWOUDE
04/09/1980 NOORDWOLDE (WV Snits):
06/09/1980 SURHUISTERVEEN
06/09/1980 HOLLUM (Ameland) (WV Ameland):
12/09/1980 OOSTERWOLDE
16/09/1980 WOLVEGA
20/09/1980 OUDEMIRDUM WV Snits;
25/10/1980 DRACHTEN (veldrit):
25/10/1980 DRACHTEN provinciale kampioenschappen;