BOLSWARD Studentenvereniging Reholitas;
06/06/1980

niet-licentiehouders
1. Wim Oosterbeek, Den Helder;
2. Albrecht van den Akker, Sneek;
3. Johnny Bakker, Tjalleberd.
Gewone fietsen
1. Harry Wijnja, Bolsward.