WANSWERD (provinciale kampioenschappen):
09/06/1973

Amateurs
1. Rinze Bruinsma, Zwaagwesteinde;
2. Emi Nieuwenhuis, Boelenslaan;
3. Roelof Hofstede, Berlikum;
4. Gerrit Hoekstra, Dokkum;
5. Durk Steensma, Surhuisterveen;
6. Dominicus Lolkema, Bolsward;
7. Anne Koster, Leeuwarden;
8. Piet Hoekstra, Dokkum;
9. Thijs Hofstede, Wagenborgen;
10. Jelle Vellema, Leeuwarden;
11. Dirk Steenstra, Dokkum;
12. Bennie Hoekstra, Ureterp;
13. Max van der Klooster, Drachten;
14. Jan Welles, Heerenveen;
15. Henk de Haan, Beetsterzwaag;
16. Jaap Stienstra, Drachten;
17. Koop Kooistra, Surhuisterveen;
18. Flip van der Meer, Jubbega;
19. Henk de Vries, Heerenveen.
Nieuwelingen
1. Klaas Hoekstra, Dokkum;
2. Johannes Monsma, Weidum;
3. Jacob Koster, Leeuwarden;
4. Koop Talen, Luinjeberd;
5. Bareld Dalstra, Surhuisterveen;
6. Henk Hospes, Heerenveen;
7. Albert Bijker, Heerenveen;
8. Allard Riemersma, Vrouwenparochie;
9. Geert van der Wal, Drachten;
10. Jentje van der Land, Zwaagwesteinde;
11. Willem van Zutphen, Leeuwarden;
12. Wabe de Jong, Zwaagwesteinde;
13. Sipke Wiersma, Damwoude;
14. Jorke Wielinga, Drachten;
15. Klaas Helbig, Bakkeveen;
16. Germ Helbig, Opende;
17. Simon Pijl, Suameer.
Adspiranten
1. Jan Nicolai, Drachten;
2. Jan Jongsma, Opeinde;
3. Ivo van Diemen, Leeuwarden;
4. Alle Piet Boomsma, Dronrijp;
5. Jacob Talen, Luinjeberd;
6. Anne Minkes, Leeuwarden;
7. Fokke Slootstra, Gorredijk;
8. Jaap Abbink, Leeuwarden;
9. Bauke Hoekstra, Stiens;
10. Johannes Bethlehem, Broeksterwoude;
11. Kor Aardema, Nieuwehorne;
12. Arjen de Vries, Heerenveen.