LEEUWARDEN (Vliegbasis) (provinciale kampioenschappen):
10/06/1972

Amateurs
1. Anne Koster, Leeuwarden;
2. Eddy Koster, Leeuwarden;
3. Dominicus Lolkema, Bolsward;
4. Emi Nieuwenhuis, Boelenslaan;
5. Gerrit Hoekstra, Dokkum;
6. Jelle Vellema, Leeuwarden;
7. Willem Oosterloo, Appelscha;
8. Tije van der Bij, Gorredijk;
9. Jelke de Jager, Sint Annaparochie;
10. Jelke Huizinga, Franeker;
11. Durk Steensma, Surhuisterveen;
12. Max van der Klooster, Drachten;
13. Hero Drent, Kollum;
14. Sjors Lankman, Zwaagwesteinde;
15. Siebe Bijma, Stiens;
16. Jan de Vries, Hemrik;
17. Sipke Kampstra, Oosthem;
18. Leo Maas, Sneek;
19. Gerrit Klaas van der Meulen, Joure.
Nieuwelingen
1. Bennie Hoekstra, Ureterp;
2. Popke Akkerman, Waskemeer;
3. Jorke Wielinga, Drachten;
4. Iebe Bouma, Drachtstercompagnie;
5. Lammert Terpstra, Ureterp;
6. Koop Kooistra, Surhuisterveen;
7. Wichard de Haan, Oudega;
8. Jan Steensma, Surhuisterveen;
9. Allard Riemersma, Vrouwenparochie;
10. Jan Welles, Heerenveen;
11. Flip van der Meer, Jubbega;
12. Henk Bijsma, Bolsward;
13. Henk Kingma, Leeuwarden;
14. Leo Wolters, Rijperkerk;
15. Wim Tigchelaar, Leeuwarden.
Adspiranten
1. Jan Nicolai, Drachten;
2. Henk Hospes, Heerenveen;
3. IJde Siderius, Berlikum;
4. Riekele Heida, Scharsterbrug;
5. Henk Veenstra, Buitenpost;
6. Jacob Koster, Leeuwarden;
7. Willem van Zutphen, Leeuwarden;
8. Wabe de Jong, Zwaagwesteinde;
9. Jacob Talen, Luinjeberd;
10. Ivo van Diemen, Leeuwarden;
11. Anne Minkes, Leeuwarden;
12. Cor Aardema, Nieuwehorne;
13. Fokke Slootstra, Gorredijk;
14. Jacob Bethlehem. Broeksterwoude;
15. Jacob Sixma, Wommels.