TER IDZARD (provinciale kampioenschappen):
12/06/1971

Amateurs
1. Jo de Boer, Westergeest;
2. Gerrit Hoekstra, Dokkum;
3. Max van der Klooster, Drachten;
4. Siebe Bijma, Finkum;
5. Durk Steensma, Surhuisterveen;
6. Wiebe Pool, Lippenhuizen;
7. Eddy Koster, Leeuwarden;
8. Emi Nieuwenhuis, Boelenslaan;
9. Rinze Bruinsma, Zwaagwesteinde;
10. Anne Wiegersma, Drachten;
11. Sjoerd Bakker, Leeuwarden;
12. Jan de Vries, Hemrik;
13. Thijs Hofstede, Wagenborgen;
14. Sipke Kampstra, Oosthem.
Nieuwelingen
1. Sjors Lankman, Zwaagwesteinde;
2. Tije de Jong, Jubbega;
3. Jan Palsma, Gorredijk;
4. Willem Oosterloo, Appelscha;
5. Hero Drent, Kollum;
6. Popke Akkerman, Waskemeer;
7. Auke Siccama, Drachten;
8. Andries Nieuwenhuis, Boelenslaan;
9. Bote Westra, Berlikum;
10. Bennie Hoekstra, Ureterp;
11. Jan Hania, Janum;
12. Titus van der Werf, Scharsterbrug;
13. Leo Wolters, Rijperkerk;
14. J. Postma, Drachten.
Adspiranten
1. IJde Siderius, Berlikum;
2. Jorke Wielinga, Drachten;
3. Jan Nicolai, Drachten;
4. Henk Wijbenga, Zwaagwesteinde;
5. Riekele Heida, Scharsterbrug.