1969

18/01/1969 APPELSCHA provinciale kampioenschappen;
05/04/1969 HOLWERD
19/04/1969 LEEUWARDEN (Ronde van Friesland):
30/04/1969 DOKKUM
03/05/1969 GIEKERK
09/05/1969 METSLAWIER
10/05/1969 ANJUM
19/05/1969 SINT ANNAPAROCHIE
22/05/1969 EE
26/05/1969 KOLLUM
31/05/1969 BAKKEVEEN
05/06/1969 DRACHTEN
07/06/1969 ZWAAGWESTEINDE
14/06/1969 VEENWOUDEN
18/06/1969 TERNAARD (interclubwedstrijd):
20/06/1969 HEERENVEEN
26/06/1969 HARLINGEN (interclubwedstrijd):
28/06/1969 VEGELINSOORD (provinciale kampioenschappen):
05/07/1969 MURMERWOUDE
05/07/1969 MAKKUM
11/07/1969 TER IDZARD
16/07/1969 LEEUWARDEN
19/07/1969 JOURE
28/07/1969 GROUW
30/07/1969 OUDEMIRDUM
01/08/1969 APPELSCHA
02/08/1969 BUITENPOST
09/08/1969 WOLVEGA
16/08/1969 KOOTSTERTILLE
23/08/1969 HARKEMA-OPEINDE
30/08/1969 HARDEGARIJP
31/08/1969 RIED
06/09/1969 HEERENVEEN (Zuid):
09/09/1969 KOUDUM
13/09/1969 TIJNJE
13/09/1969 SURHUISTERVEEN
20/09/1969 BERGUM
24/09/1969 DROGEHAM
27/09/1969 LEMMER
03/10/1969 BOLSWARD